(4369)

SKU 4369
Barcode # 046798195504
Shipping Weight 0.1000kg
Shipping Width 0.180m
Shipping Height 0.500m
Shipping Length 0.120m
Shipping Cubic 0.010800000m3